تیلک توکتوگازیف هوشیار ، به کلینیک خصوصی منتقل شد

تیلک توکتوگازیف هوشیار ، به کلینیک خصوصی منتقل شد

Tainynews توکتوبای مانائف رئیس بیمارستان گفت: تیلک توکتوگازیف نامزد حزب آتا مکن برای عضویت در پارلمان از بیمارستان ملی به یک کلینیک خصوصی منتقل شد.

رئیس بیمارستان گفت: “او هوشیار بود ، می توانست خودش را حرکت دهد. وضعیت او پایدار بود.”

دیروز تایلک توکتوگازیف توسط ائتلافی متشکل از 4 حزب برای پست معاون اول نخست وزیری معرفی شد. در جریان ناآرامی ها در میدان Ala-Too در 9 اکتبر ، او با سنگ در سرش مورد اصابت قرار گرفت. او را به بیمارستان ملی منتقل کردند و در آنجا تشخیص داده شد ضربه سر صاف ، کوفتگی مغز وجود دارد.

Author: admin