نمایندگان مجلس برای جلسات فوق العاده در Ala Archa Residence گرد هم آمدند

نمایندگان مجلس برای جلسات فوق العاده در Ala Archa Residence گرد هم آمدند

Tainynews – اعضای پارلمان قرقیزستان برای جلسه فوق العاده ای که در محل اقامت ایالتی آلا آرچا برگزار می شود ، جمع می شوند.

اعضای دولت موقت در قلمرو اقامتگاه ایالتی دیده می شوند.

این جلسه پس از آسیب دیدن ساختمان پارلمان و سوزاندن آن ، در جریان ناآرامی های شب 5-6 اکتبر ، در اقامتگاه ایالتی برگزار خواهد شد.

دستور کار جلسه شامل 3 موضوع است: قسم خوردن نماینده جدید مجلس ، تصویب وضعیت اضطراری اعلام شده توسط رئیس جمهور Jeenbekov ، بررسی کاندیدای نخست وزیری.

Author: admin