رائیم ماترائیموف در لیست تحت تعقیب – سادیر جپاروف

رائیم ماترائیموف در لیست تحت تعقیب – سادیر جپاروف

Tainynews سادیر جپاروف پس از تأیید وی به عنوان نخست وزیر توسط پارلمان قرقیزستان ، در جریان کنفرانس مطبوعاتی در محل اقامت ایالتی آلا آرچا گفت: سازمان های اجرای قانون به دنبال Raim Matraimov هستند.

جپاروف گفت: “او در لیست تحت تعقیب است.”

Raim Matraimov معاون سابق رئیس خدمات گمرکات دولتی است که به دلیل ادعای ثروت خود به دلیل طرح های فساد در گمرکات به Raim-Million معروف است.

Author: admin