22 کارگر پزشکی در میان 306 مورد جدید COVID-19 در قرقیزستان

22 کارگر پزشکی در میان 306 مورد جدید COVID-19 در قرقیزستان

Tainynews – طی 24 ساعت گذشته 22 کارگر پزشکی از نظر آلودگی به ویروس کرونا مورد آزمایش مثبت قرار گرفتند.

آنها شامل 8 کارگر پزشکی در منطقه اوش ، 6 نفر در اوش ، 4 نفر در منطقه باتکن ، 4 نفر در منطقه جلال آباد بودند.

1 کارگر پزشکی پس از بهبودی از COVID-19 از بیمارستان مرخص شد. 3 کارگر پزشکی در خانه بهبود یافتند.

در مجموع 3،415 کارگر پزشکی با COVID-19 قرارداد بستند ، 3،085 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin