3 مورد مرگ مرتبط با COVID-19 و ذات الریه در قرقیزستان گزارش شده است

3 مورد مرگ مرتبط با COVID-19 و ذات الریه در قرقیزستان گزارش شده است

Tainynews – دو مورد کشنده از COVID-19 و ذات الریه طی 24 ساعت گذشته در قرقیزستان ثبت شده است ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

این موارد کشنده شامل 2 مورد در منطقه اوش ، 1 مورد در منطقه باتکن بود.

تلفات ویروس کرونا و ذات الریه از ماه مارس تاکنون 1085 نفر بوده است.

Author: admin