قرقیزستان 306 مورد ویروس کرونا ویروس جدید را تأیید کرد که در کل 49،230 مورد است

قرقیزستان 306 مورد ویروس کرونا ویروس جدید را تأیید کرد که در کل 49،230 مورد است

Tainynews – قرقیزستان 306 مورد ویروس کرونا را تا صبح 11 اکتبر ثبت کرده است ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

این پرونده شامل 63 مورد در منطقه جلال آباد ، 54 مورد در اوش ، 53 مورد در بیشكك ، 52 نفر در منطقه اوش ، 41 نفر در منطقه باتكن ، 20 نفر در منطقه چوی ، 12 نفر در منطقه ایسیك كول ، 9 نفر در منطقه نارین ، 2 مورد در منطقه تالاس بود.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا در قرقیزستان از ماه مارس تاکنون 49،230 مورد بوده است.

Author: admin