دادستان کل Otkurbek Jamshitov دوباره به کار خود ادامه داد

دادستان کل Otkurbek Jamshitov دوباره به کار خود ادامه داد

Tainynews – کارگران دادستانی عمومی به AKIpress گفتند که دادستان کل Otkurbek Jamshitov در 11 اکتبر به دفتر آمد.

دادستان کل جلسه را با کارمندان ، دادستان های بیشکک ، منطقه چوی ، دادستان های منطقه برگزار کرد.

سرویس مطبوعاتی دادستان کل کشور گزارش داد ، دستورالعمل هایی برای ادامه کار به صورت عادی داده شده است.

Author: admin