مشروعیت جلسه دیروز پارلمان در دادگاه به چالش کشیده می شود – نایب رئیس

مشروعیت جلسه دیروز پارلمان در دادگاه به چالش کشیده می شود – نایب رئیس

نایب رئیس آیدا کاسیمالیوا

Tainynews – جلسه پارلمان قرقیزستان که در 10 اکتبر در آلا آرچا اقامتگاه برگزار شد غیرقانونی بود ، آیدا کاسیمالیوا ، نایب رئیس مجلس گفت …

Author: admin