سازمانهای جامعه مدنی مشروعیت جلسه پارلمان قرقیزستان را در دادگاه به چالش می کشند

سازمانهای جامعه مدنی مشروعیت جلسه پارلمان قرقیزستان را در دادگاه به چالش می کشند

Tainynews – دینارا اوشوراخونوا ، مدافع حقوق بشر به AKIpress گفت – سازمان های جامعه مدنی قصد دارند مشروعیت جلسه پارلمان را که در 10 اکتبر در محل اقامت ایالت آلا آرچا برگزار شد ، به چالش بکشند …

Author: admin