راشان جینبکوف در یک کافه در بیشکک بازداشت شد

راشان جینبکوف در یک کافه در بیشکک بازداشت شد

Tainynews – وزارت کشور گزارش داد ، راشان جینبکوف ، سیاستمدار در بیشکک بازداشت شد.

وی در ارتباط با تحقیقات جنایی که در 9 اکتبر در زمینه علائم توده ای در میدان Ala-Too آغاز شد بازداشت شد.

راوشان جینبکوف در یک کافه در بیشکک توسط عوامل خدمات کنترل مواد مخدر وزارت کشور بازداشت و به خدمات تحقیقاتی وزارت کشور آورده شد.

این تظاهرات در تاریخ 5 اکتبر در بیشکک در میدان آلا تو برگزار شد که در ساعات پایانی ، هنگامی که چندین مقام سابق زندانی از زندان آزاد شدند ، به ناآرامی تبدیل شد.

راشان جینبکوف پیش از این در تاریخ 12 دسامبر 2019 به ظن گروگانگیری و سازماندهی شورش های جمعی در هنگام حمله به محل اقامت رئیس جمهور سابق آتامبایف در روستای کوی تاش در 7 تا 8 اوت 2019 دستگیر شد.

Author: admin