100 میلیون سود برای پرسنل مرکز پزشکی خانواده در Q1 اختصاص یافته است

100 میلیون سود برای پرسنل مرکز پزشکی خانواده در Q1 اختصاص یافته است

Tainynews – برای ارزیابی کارکنان کادر پزشکی مراکز پزشکی خانوادگی برای سه ماهه اول سال 2020 ، براساس شاخص های فردی ، بیش از 100 میلیون سود اختصاص داده شد.

رییس صندوق بیمه اجباری پزشکی النورا بورونبایوا گفت: 78.5 میلیون سود برای حقوق پزشکان مرکز پزشکی خانواده و 22.7 میلیون سود برای پرسنل پزشکی اختصاص یافته است.

کارکنان مراقبت های بهداشتی برای درمان موفقیت آمیز سل 8.2 میلیون سود حق بیمه دریافت کردند.

بورونبیایوا خاطرنشان کرد: پرداخت های ماه مارس به زودی تکمیل می شود.

Author: admin

پاسخی بگذارید