رئیس جمهور پیشین آتامبایف به زندان بازپرداخت شد

رئیس جمهور پیشین آتامبایف به زندان بازپرداخت شد

Tainynews – سرگئی سلسارف ، وكیل وی ، به AKIpress گفت – رئیس جمهور سابق آلمازبك آتامبایف به زندان بازپرسی كمیته امنیت ملی دولت منتقل شد.

وكیل گفت كه آتامبایف در 10 اكتبر بازداشت شد.

آلمازبک آتامبایف ، فرید نیازاف رئیس سابق رئیس جمهور ، دامیر موسیکیف رئیس سابق خدمات گارد ایالتی و کانات ساگینبایف محافظ سابق آتامبایف در 10 اکتبر در روستای کوی تاش بازداشت شدند و آنها به سازماندهی اختلالات جمعی متهم شدند.

Author: admin