اوموربک بابانوف همچنان آزاد در منبع قرقیزستان است

اوموربک بابانوف همچنان آزاد در منبع قرقیزستان است

Tainynews – AKIpress در دفتر حزب رسوبلیکا گفت: – اوموربک بابانوف در قرقیزستان است ، وی بازداشت نشده و از وی س questionsال نشده است.

آنها به آكي پرس گفتند: “او در بيشكك است و نمي خواهد برود. حال او خوب است. او هيچ جا احضار نشده است.”

منبع در دفتر رسپوبیکا گفت که معلوم نیست که آیا بابانوف پس از 9 اکتبر با رهبری کشور دیدار کرده است. رهبران احزاب در حال گفتگو سازنده با سایر احزاب سیاسی هستند.

Author: admin