مناطقی از قرقیزستان که از 11 اکتبر 49،230 مورد ویروس کرونا تأیید شده است

مناطقی از قرقیزستان که از 11 اکتبر 49،230 مورد ویروس کرونا تأیید شده است

Tainynews – از ابتدای شیوع ویروس کرونا ، 49230 مورد ویروس کرونا در قرقیزستان ثبت شده است.

بیشکک گزارش 18 هزار و 434 مورد ، منطقه چوی – 5 735 ، منطقه جلال آباد – 5 163 ، منطقه اوش – 5،095 ، منطقه ایسیک کول – 4،107 ، شهر اوش – 3،734 ، منطقه باتکن – 3،667 ، منطقه نارین – 1،781 ، منطقه تالاس – 1514

44 395 بیمار بهبود یافت.

Author: admin