22 کارگر بهداشت دیگر از نظر ویروس کرونا در قرقیزستان مثبت بودند

22 کارگر بهداشت دیگر از نظر ویروس کرونا در قرقیزستان مثبت بودند

Tainynews – 22 کارگر بهداشتی در طی روز گذشته در قرقیزستان از نظر COVID-19 مثبت بودند ، تیم عملیاتی سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا در تاریخ 12 اکتبر گزارش شد.

8 مورد در منطقه اوش ، 3 مورد در اوش ، 3 مورد در منطقه باتکن ، 3 مورد در منطقه جلال آباد ، 2 مورد در بیشکک ، 2 مورد در منطقه ایسیک کول و یک مورد در منطقه چوی تایید شد.

1 کارگر بهداشت پس از بهبودی از بیمارستان مرخص شد ، 3 کارگر بهداشت پس از بهبودی به انزوا در خانه پایان دادند.

در مجموع 3،437 پزشک مبتلا به COVID-19 در قرقیزستان تشخیص داده شدند و 3،089 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin