کمیسیون مرکزی انتخابات بازگرداندن مسئولیت پارلمانی تکبایف را بررسی خواهد کرد

کمیسیون مرکزی انتخابات بازگرداندن مسئولیت پارلمانی تکبایف را بررسی خواهد کرد

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات امروز جلسه ای برگزار می کند.

اعضای کمیسیون به دادخواست عموربك تكبایف كه قصد دارد مجدداً مأموریت پارلمانی خود را بازگرداند ، رسیدگی خواهند كرد.

کمیسیون مرکزی انتخابات پس از محکومیت او به جرم فساد ، در نوامبر 2017 از مأموریت عموربک تکبائف محروم شد.

Author: admin