مقامات زندان می گویند امروز زندان برای ساپار ایساکوف و آلبک ابرایموف به پایان می رسد

مقامات زندان می گویند امروز زندان برای ساپار ایساکوف و آلبک ابرایموف به پایان می رسد

Tainynews – بر اساس بیانیه خدمات تعزیرات حکومتی در 12 اکتبر ، امروز زندان نخست وزیر سابق ساپار ایساکوف و شهردار سابق شهر بیشکک آلبک ابراهیموف و سایر بازداشت شدگان به پایان می رسد.

سازمان تعزیرات حکومتی به آن دسته از افرادی که در تاریخ 6 اکتبر مجاز به خروج از زندان بر اساس ماده 97 قانون مجازات بودند ، هشدار داد تا به بازداشتگاه هایی که قبلاً محکومیت خود را گذرانده بودند ، برگردند.

مقام زندان نسبت به مسئولیت عدم رعایت قوانین هشدار داد.

قبلاً محکوم شده مدیرکل سابق ایستگاه های الکتریکی سالادین آوازوف ، دامیر موسیکیف رئیس سابق سرویس گارد دولت، fرئیس شرکت ملی هلدینگ انرژی ایبک کالیف به زندانها بازگشت.

Author: admin