فروش الکل در بیشکک بعد از ساعت 6.00 بعد از ظهر ممنوع است. در حالت اضطراری

فروش الکل در بیشکک بعد از ساعت 6.00 بعد از ظهر ممنوع است. در حالت اضطراری

Tainynews – فرمانده آلمازبک اوروزالیف گفت – فروش الکل پس از ساعت 6.00 بعدازظهر در بیشکک ممنوع است.

وی گفت: “سفارش مربوطه تهیه می شود.”

وی یادآوری کرد که وضعیت اضطراری بارها در بیشکک اعلام شده است.

پیش از این اعلام شده بود که مقررات منع رفت و آمد از ساعت 10:00 در پایتخت اعمال می شود. تا ساعت 5.00 صبح

Author: admin