ساخت بیمارستان بیماری های عفونی نیمه تمام در نارین

ساخت بیمارستان بیماری های عفونی نیمه تمام در نارین

Tainynews دولت منطقه گزارش داد ، ساخت بیمارستان بیماری های عفونی 55 درصد در شهر نارین انجام شده است.

Emilbek Alymkulov ، فرماندار منطقه نارین ، برای دیدن پیشرفت در محل ساخت و ساز حضور یافت.

انتظار می رود ساخت بیمارستان تا اوایل ماه نوامبر به پایان برسد.

راتبك توردیف ، مدیر ساخت ، گفت: “این گرمترین ساختمان در نارین خواهد بود. تمام مصالح ساختمانی لازم برای ساخت و ساز استفاده می شود.”

Author: admin