فرید نیازوف رئیس سابق رئیس جمهور به مدت 2 ماه بازداشت شد

فرید نیازوف رئیس سابق رئیس جمهور به مدت 2 ماه بازداشت شد

Tainynews – فرید نیازوف ، رئیس سابق دولت رئیس جمهور ، به مدت 2 ماه در مرکز بازداشت موقت نگهداری می شود.

دادگاه منطقه Pervomaiskiy بیشکک امروز حبس وی را تا 10 دسامبر صادر کرد.

Author: admin