دادگاه بیشكك حكم بازداشت 2 ماهه عضو حزب سوسیال دموكرات ، تمیرلان سلطان بكوف را صادر كرد

دادگاه بیشكك حكم بازداشت 2 ماهه عضو حزب سوسیال دموكرات ، تمیرلان سلطان بكوف را صادر كرد

Tainynews – دادگاه منطقه Pervomaiskiy امروز بازداشت 2 ماهه عضو حزب سوسیال دموکرات ها ، Temirlan Sultanbekov را صادر کرد.

وكیل وی گفت كه وی تا 10 دسامبر به بازداشتگاه پیش از بازداشت شماره 1 بیشكك منتقل شد.

Author: admin