کورسان آسانوف ، معاون سابق وزیر کشور ، به زندان بازپرداخت منتقل شد

کورسان آسانوف ، معاون سابق وزیر کشور ، به زندان بازپرداخت منتقل شد

Tainynews – دادگاه منطقه Pervomaiskiy بیشکک امروز بازداشت 2 ماهه معاون وزیر سابق کورسان آسانوف را صادر کرد.

وكرامیدین ایتكولوف ، وكیل وی گفت ، وی تا 10 دسامبر به زندان بازپرسی كمیته امنیت ملی ایالت منتقل شد.

وی به سازماندهی اختلالات توده ای در بیشکک متهم شده است.

Author: admin