دادگاه برای تعیین سطح محدودیت ها علیه 22 عضو عضو حزب سوسیال دموکرات تصمیم می گیرد

دادگاه برای تعیین سطح محدودیت ها علیه 22 عضو عضو حزب سوسیال دموکرات تصمیم گیری می کند

Tainynews – دادگاه منطقه Pervomai بیشکک در مورد محدودیت های پیش دادرسی علیه عضو 22 ساله حزب سوسیال دموکرات ها ، Temirlan Sultanbekov ، که به ظن سازماندهی شورش های گسترده در بیشکک بازداشت شد ، تصمیم گیری می کند …

Author: admin