تولیدات کشاورزی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مدت 8 ماه بالغ بر 56.4 میلیارد دلار بوده است

تولیدات کشاورزی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مدت 8 ماه بالغ بر 56.4 میلیارد دلار بوده است

Tainynews – بر اساس داده های کمیسیون اقتصادی اوراسیا ، تولید کشاورزی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ژانویه تا آگوست سال 2020 به 56.4 میلیارد دلار رسیده است.

میزان تولیدات کشاورزی نسبت به سال گذشته 4.5 درصد افزایش داشته است.

در مقایسه با ژانویه-آگوست 2018 ، افزایش قیمت ها در ژانویه-آگوست 2019 2.6٪ بود.

Author: admin