ویروس کرونا در منطقه اوش وخیم ارزیابی می شود

ویروس کرونا در منطقه اوش وخیم ارزیابی می شود

Tainynews شیاتک عبدوراخمانوف ، هماهنگ کننده وزارت بهداشت در منطقه ، در جلسه ستاد منطقه ای برای پاسخ به ویروس کرونا گفت: – وضعیت ویروس کرونا در منطقه اوش شدید ارزیابی می شود …

Author: admin