ساختمان اضافی برای مدرسه شلوغ بیشکک آماده افتتاح

ساختمان اضافی برای مدرسه شلوغ بیشکک آماده افتتاح

Tainynews دفتر مطبوعاتی شهردار گزارش داد – ساختمان اضافی برای مدرسه پرجمعیت شماره 19 در بیشکک آماده افتتاح است.

کلاسها به مبلمان مدرسه مجهز هستند. این ساختمان دارای امکانات بهداشتی جدید است.

ساختمان اضافی مدرسه برای 200 دانش آموز در نظر گرفته شده است.

45 میلیون مادر از بودجه محلی برای ساخت آن اختصاص داده شده است.

مدرسه شماره 19 برای 520 دانش آموز طراحی شده است ، اما در واقع 1100 دانش آموز در آن تحصیل می کنند.

Author: admin