تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات مبنی بر عدم اعتبار نتایج انتخابات مجلس ممکن است از دیدگاه قانون لغو شود – وکیل

تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات مبنی بر عدم اعتبار نتایج انتخابات مجلس ممکن است از دیدگاه قانون لغو شود – وکیل

Tainynews – وکیل فاطیما یاکوپبائوا امروز در کنفرانس مطبوعاتی آنلاین گفت: – دیوان عالی کشور ادعای ائتلاف برای دموکراسی و جامعه مدنی در مورد عدم اعتبار نتایج انتخابات پارلمانی توسط کمیسیون مرکزی انتخابات را بررسی می کند …

Author: admin