اتحادیه صنفی می گوید 5000 معدنچی به دلیل حوادث 5-7 اکتبر در قرقیزستان بیکار می مانند

اتحادیه صنفی می گوید 5000 معدنچی به دلیل حوادث 5-7 اکتبر در قرقیزستان بیکار می مانند

Tainynews الدر تاجیبائف ، رئیس اتحادیه صنفی معدن و متالورژی ، گفت: – بیش از 5000 معدنچی در نتیجه حوادث 5 تا 7 اکتبر بدون کار باقی مانده اند …

Author: admin