63 نماینده حاضر در جلسه پارلمان

63 نماینده حاضر در جلسه پارلمان

Tainynews – جلسه پارلمان امشب در محل اقامت ایالتی آلا آرچا برگزار می شود.

تا ساعت 7.30 عصر ، 63 نماینده مجلس در اتاق جلسات حضور دارند. 12 نماینده از رای دهندگان برای رأی دادن ، در مجموع 75 رای استفاده کردند.

در جلسه قبلی پارلمان 51 نماینده حضور داشتند ، به این معنی که حد نصاب برآورده نشد و تصمیمات گرفته شده در جلسه غیرقانونی تلقی شد.

Author: admin