TURKPA نیروهای سیاسی را ترغیب می کند تا در تلاش های رئیس جمهور Jeenbekov برای بازگشت به چارچوب قانونی متحد شوند

TURKPA نیروهای سیاسی را ترغیب می کند تا در تلاش های رئیس جمهور Jeenbekov برای بازگشت به چارچوب قانونی متحد شوند

Tainynews – مجمع پارلمان کشورهای ترک زبان (TURKPA) نسبت به تنش شدید پس از انتخابات پارلمانی در قرقیزستان ابراز نگرانی کرد.

TURKPA از همه نیروهای سیاسی و شهروندان خواست تا در تلاشهای رئیس جمهور منتخب مردم قرقیزستان سورونبائی جینبکوف برای بازگرداندن کشور به چهارچوب قانونی متحد شوند.

در این بیانیه آمده است: “قرقیزستان یک عضو TURKPA است. این نقش مهمی در همکاری کشورهای ترک بازی می کند ، ثبات سیاسی یک عامل مهم برای امنیت منطقه است.”

TURKPA امیدوار است که وضعیت کشور طبق قانون اساسی و چارچوب قانونی جمهوری قرقیزستان در نزدیکترین زمان تثبیت شود.

Author: admin