الویرا سورابالدیوا ، نماینده مجلس ، از معترضین عذرخواهی کرد

الویرا سورابالدیوا ، نماینده مجلس ، از معترضین عذرخواهی کرد

Tainynews الویرا سورابالدیوا ، نماینده مجلس (SDPK) ، در جلسه فوق العاده پارلمان قرقیزستان امروز گفت: 20،000 نفر به تظاهرات انتخابات پارلمانی در میدان Ala-Too در 5-6 اکتبر آمدند ، 90٪ آنها جوانان بودند.

Author: admin