نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در آسیای میانه برای دیدار در مورد وضعیت فعلی به بیشکک سفر می کند

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در آسیای میانه برای دیدار در مورد وضعیت فعلی به بیشکک سفر می کند

دیدار ناتالیا گرمان نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در آسیای میانه با رئیس جمهور سورونبای جینبکوف ، جمهوری قرقیزستان ، دسامبر 2017

Tainynews – سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه گزارش داد – ناتالیا گرمن نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در آسیای میانه در 15 اکتبر وارد بیشکک خواهد شد.

هدف از این دیدار دیدار با رئیس جمهور سورونبای جینبکوف به منظور بحث و گفتگو در مورد اوضاع فعلی کشور است.

در این بیانیه آمده است: “آنتونیو گوترش ، دبیرکل سازمان ملل متحد در اظهارات خود آمادگی سازمان ملل برای کمک به قرقیزستان را برای یافتن راه برون رفت از وضعیت بحران مطابق با قانون اساسی و سریعترین ثبات اقتصادی کشور تأیید کرد.”

Author: admin