طرفداران سادیر جپاروف برای تجمع در بیشکک می آیند

طرفداران سادیر جپاروف برای تجمع در بیشکک می آیند

Tainynews – این اطلاعات در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است که طرفداران سادیر جپاروف قصد دارند بار دیگر در بیشکک تجمع کنند.

قرار است این تجمع ساعت 12.00 در میدان خارج از مجلس دولت آغاز شود.

این ویدئو روز گذشته در شبکه های اجتماعی پخش شد و جوانان را نشان می داد که می گویند برای حمایت از سدیر جپاروف به بیشکک عزیمت می کنند. آنها می گویند سدیر جپاروف و طرفدارانش فریب خورده اند.

هنگامی که رویدادهای دسته جمعی ، راهپیمایی ها ، اجتماعات ، تجمعات ، تظاهرات ها و تظاهرات ها ، تماشای تماشایی ، ورزشی و سایر رویدادهای جمعی ممنوع است ، وضعیت اضطراری در بیشکک در حال اجرا است.

Author: admin