قرقیزستان در مدت 9 ماه 493 هزار و 800 تن محصولات کشاورزی صادر کرده و 323 هزار تن صادر کرده است

قرقیزستان در مدت 9 ماه 493 هزار و 800 تن محصولات کشاورزی صادر کرده و 323 هزار تن صادر کرده است

Tainynews – طبق گزارش اداره قرنطینه گیاهان ، قرقیزستان طی 9 ماه 493 هزار و 800 تن محصولات کشاورزی صادر کرده و 323 هزار تن صادر کرده است …

Author: admin