رئیس جمهور Jeenbekov برای ادامه تلاش در بازگرداندن کشور به چارچوب قانونی – دبیر مطبوعات

رئیس جمهور Jeenbekov برای ادامه تلاش در بازگرداندن کشور به چارچوب قانونی – دبیر مطبوعات

Tainynews – تولگونائی استامالیوا ، دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور ، گفت: پارلمان قرقیزستان امروز دولت را تصویب کرد ، رئیس جمهور دستور انتصاب اعضای دولت را امضا کرد …

Author: admin