حامیان رئیس جمهور Jeenbekov در نزدیکی Ala Archa Residence تجمع کردند

حامیان رئیس جمهور Jeenbekov در نزدیکی محل اقامت Ala Archa تجمع کردند

Tainynews – افرادی که در خارج از هتل Issyk-Kul در نزدیکی اقامتگاه ایالتی آراچا تجمع کردند حدود ساعت 8.00 بعد از ظهر متفرق شدند.

آنها گفتند كه رئیس جمهور نباید استعفا دهد و خواستار حمایت از رئیس جمهور از سادیر جپاروف شدند.

Author: admin