شیکاماتوف ، نماینده سابق مجلس ، می گوید که دوره پارلمان فعلی فردا به پایان می رسد

شیکاماتوف ، نماینده سابق مجلس ، می گوید که دوره پارلمان فعلی فردا به پایان می رسد

Tainynews – طبق پارلمان ماده 70 قانون اساسی قرقیزستان ، دوره پارلمان جلسات ششم در 15 اکتبر منقضی می شود ، المبت شیکاماتوف ، نماینده سابق مجلس ، گفت …

Author: admin