وضعیت نزدیک هتل ایسیک-کول که در آن طرفداران سدیر جپاروف تجمع می کنند

وضعیت نزدیک هتل ایسیک-کول که در آن طرفداران سدیر جپاروف تجمع می کنند

Tainynews – حامیان سدیر جپاروف در بیرون هتل ایسیک-کول دور هم جمع می شوند.

آنها گفتند که تا پایان گفتگوهای رئیس جمهور و نخست وزیر درباره استعفای جینبکوف در آنجا خواهند ماند.

“ما بالا نخواهیم رفت [to the Ala Archa State Residence] یا به میدان سادیر جپاروف از ما خواست صبر کنیم. وی نتایج گفتگوها را به ما می گوید. آنها گفتند ما اینجا منتظر می مانیم.

Author: admin