تعداد ویروس کرونا ویروس بیشکک به 18701 مورد می رسد

تعداد ویروس کرونا ویروس بیشکک به 18701 مورد می رسد

Tainynews – شهر بیشکک 59 مورد جدید ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته ، 17 مورد بهبودی و 1 مورد مرگ را تأیید کرد.

تعداد کل COVID-19 و ذات الریه ناشی از ویروس در شهر بیشکک امروز 18701 مورد شامل 10،553 ذات الریه است.

تعداد بازیابی ها در مجموع به 16826 مورد رسید.

تعداد کشته شدگان ویروس کرونا به 680 نفر رسید.

Author: admin