دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور روسیه درباره استعفای رئیس جمهور سورونبای جینبکوف اظهار نظر کرد

دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور روسیه درباره استعفای رئیس جمهور سورونبای جینبکوف اظهار نظر کرد

Tainynews – دیمیتری پسکوف ، دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور روسیه در مورد وضعیت استعفا رئیس جمهور سورونبای جینبکوف اظهار نظر کرد.

RIA Novosti به نقل از پسکوف گفت: “قضاوت در مورد اوضاع براساس برخی معیارهای عاطفی غیرممکن است. اکنون هر اقدامی که به تثبیت اوضاع در کشور کمک کند و به چارچوب قانون اساسی بازگردد ، مهم است.”

پسکوف گفت: “ما از نزدیک وضعیت قرقیزستان را رصد می کنیم و می خواهیم اوضاع در اسرع وقت و بدون اقدامات تخریبی از هر طرف ، به استثنای مطابق با قانون اساسی آرام شود و توسعه یابد.”

وی افزود تماس ها با قرقیزستان همچنان برقرار است.

هنگامی که از او خواسته شد در مورد این تماس ها توضیح بیشتری دهد ، پسکوف گفت که اطلاعات بیشتر در صورت روشن شدن وضعیت ارائه خواهد شد.

پسکوف با بیان اینکه اقدامات قانونی و تصویب استعفای جینبکوف فردا انجام می شود ، گفت: “ما از نزدیک وضعیت را کنترل می کنیم.”

رئیس جمهور سورونبای جینبکوف تصمیم استعفا را در 15 اکتبر اعلام کرد.

Author: admin