Famliy of Pamir قرقیزستان خانه جدیدی در منطقه نارین بدست آورد

Famliy of Pamir قرقیزستان خانه جدیدی در منطقه نارین بدست آورد

Tainynews – خانه ای برای خانواده پامیر قرقیزستان که از افغانستان بازگردانده شده است ، در روستای ترک-سو ، منطقه آت-باشی در منطقه نارین ساخته شد.

این خانواده یک سال و نیم پیش وارد قرقیزستان شده اند. پنجمین فرزند خانواده در منطقه نارین به دنیا آمد.

یک خانه 3 اتاقه با حمایت مالی روستایی میرلان عمورکانف ساخته شد.

رئیس خانواده درخواست تابعیت قرقیزستان را داد.

Author: admin