4 مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا در یک روز گذشته در قرقیزستان ثبت شده است

4 مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا در یک روز گذشته در قرقیزستان ثبت شده است

Tainynews – 4 مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا در یک روز گذشته در قرقیزستان ثبت شده است ، تیم عملیاتی سراسری برای گزارش پاسخ ویروس کرونا در 16 اکتبر.

2 مرگ در شهر اوش و 2 مورد در منطقه باتکن رخ داده است.

تعداد قربانیان قرقیزستان در اثر ویروس کرونا از ماه مارس به 1103 نفر رسیده است.

Author: admin