قرقیزستان و کره جنوبی درباره احتمال افتتاح مستقیم پرواز بیسکوک – سئول صحبت می کنند

قرقیزستان و کره جنوبی درباره احتمال افتتاح مستقیم پرواز بیسکوک – سئول صحبت می کنند

Tainynews – سفیر قرقیزستان گفت: – دینارا کملووا ، سفیر قرقیزستان در کره جنوبی مذاکرات اولیه را در ماه آوریل با یک هیئت مدیره شرکت هوایی T’Way مدیر عامل شرکت کره جنوبی جونگ هونگون انجام داد تا در مورد احتمال افتتاح مستقیم پرواز بیسکوک-سئول-بیشکک گفتگو کند ، …

Author: admin

پاسخی بگذارید