20 کارگر بهداشت دیگر در قرقیزستان COVID-19 را گرفتار می کنند

20 کارگر بهداشت دیگر در قرقیزستان COVID-19 را گرفتار می کنند

Tainynews – در طی روز گذشته 20 کارگر پزشکی دیگر از نظر آزمایش COVID-19 در قرقیزستان مثبت شدند ، تیم عملیاتی سراسری برای گزارش پاسخ ویروس کرونا در 16 اکتبر.

4 کارمند بهداشتی در منطقه جلال آباد ، 6 نفر در منطقه باتکن ، 5 نفر در منطقه اوش ، 1 نفر در بیشکک و 4 نفر در شهر اوش ویروس گرفتند.

2 کارگر بهداشت پس از بهبودی از بیمارستان ها مرخص شدند و 13 نفر دیگر به انزوا در خانه پایان دادند.

تعداد كليه كاركنان بهداشتي كه با COVID-19 تشخيص داده شدند به 3508 نفر رسيد و 3،128 نفر از آنها بهبود يافتند.

Author: admin