در تصاویر: رئیس جمهور جینبکوف استعفا می دهد ، سادیر جپاروف به عنوان رئیس جمهور قرقیزستان منصوب می شود

در تصاویر: رئیس جمهور جینبکوف استعفا می دهد ، سادیر جپاروف به عنوان رئیس جمهور قرقیزستان منصوب می شود

Tainynews – پارلمان قرقیزستان در 16 اکتبر جلسه ای را در اقامتگاه ایالتی آلا آرچا برگزار کرد.

نمایندگان مجلس با لغو وضعیت اضطراری بیشکک ، استعفای رئیس جمهور سورونبای جینبکوف را در نظر گرفتند.

نمایندگان مجلس به لغو وضعیت اضطراری رای دادند.

سورونبای جینبکوف در این نشست رسماً استعفای خود را به عنوان رئیس جمهوری قرقیزستان اعلام کرد. وی در سخنرانی خود در پارلمان نتایج ریاست جمهوری 3 ساله خود را بیان کرد.

جینبکوف وضعیت رئیس جمهور سابق و کلیه امتیازات پیش بینی شده توسط آن را حفظ کرد.

Author: admin