وزیر امور خارجه سفیر ترکمنستان در قرقیزستان را پذیرفت

وزیر امور خارجه سفیر ترکمنستان در قرقیزستان را پذیرفت

Tainynews – وزیر امور خارجه روسلان کازاکبائف در 16 اکتبر پذیرای سفیر ترکمنستان در قرقیزستان شادوردی مردوف بود.

سفیر ، راشد مردوف ، وزیر امور خارجه ترکمنستان ، انتصاب وی را به کازاکباف تبریک گفت.

کازاکبائف درباره تثبیت تدریجی اوضاع سیاسی در قرقیزستان و بازگشت فرایندهای سیاسی به نظم قانون اساسی گفت. وی بار دیگر بر تعهد قرقیزستان برای انجام کلیه تعهدات بین المللی قبلاً تأکید کرد.

طرفین در مورد همکاری های دوجانبه تبادل نظر کردند و به اهمیت تقویت بیشتر مشارکت استراتژیک و همکاری بین قرقیزستان و ترکمنستان در زمینه های سیاسی و دیپلماتیک ، تجاری و اقتصادی و فرهنگی و انسانی اشاره کردند.

Author: admin