آژانس مبارزه با فساد قرقیزستان منحل شد

آژانس مبارزه با فساد قرقیزستان منحل شد

Tainynews – دستور انحلال سرویس مبارزه با فساد اداری کمیته امنیت ملی ایالت امضا شد.

پیش از استعفا ، رئیس جمهور سورونبای جینبکوف دستور انحلال سرویس ضد فساد کمیته امنیت ملی دولت را امضا کرد.

این دستور در 16 اکتبر در روزنامه رسمی Erkin Too منتشر شد و از زمان انتشار آن لازم الاجرا شد.

Author: admin