وب سایت گزارش فساد در قرقیزستان راه اندازی می شود – تاشیف

وب سایت گزارش فساد در قرقیزستان راه اندازی می شود – تاشیف

Tainynews کامچیبک تاشیف ، رئیس تازه تعیین شده کمیته امنیت ملی دولت ، امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت – هر گزارش در مورد فساد بررسی و بررسی خواهد شد.

وی از روزنامه نگاران ، وبلاگ نویسان ، فعالان جامعه مدنی خواسته است که هر گونه واقعیت فساد را به کمیته امنیت ملی دولت گزارش دهند.

تاشیف گفت: “ما به زودی یک وب سایت راه اندازی خواهیم کرد ، جایی که اطلاعات مربوط به فساد در آن قرار خواهد گرفت. هر گزارش بررسی و بررسی خواهد شد. همه افراد فاسد مطابق قانون پاسخگو خواهند بود.”

Author: admin