وزیر قرقیزستان در هفتمین نشست وزرای عدالت سازمان همکاری شانگهای شرکت می کند

وزیر قرقیزستان در هفتمین نشست وزرای عدالت سازمان همکاری شانگهای شرکت می کند

Tainynews – وزارت دادگستری گزارش داد ، مارات جامانكولوف ، وزیر دادگستری قرقیزستان در هفتمین نشست وزیران دادگستری كشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شركت كرد.

Author: admin