پیش از استعفا ، جینبکوف سفیر قرقیزستان در روسیه را به دلیل از دست دادن اعتماد ، اخراج کرد

پیش از استعفا ، جینبکوف سفیر قرقیزستان در روسیه را به دلیل از دست دادن اعتماد ، اخراج کرد

Tainynews – در 14 اکتبر ، سورونبائی جینبکوف پیش از استعفا از سمت خود به عنوان رئیس جمهور قرقیزستان ، حکمی را برای اخراج سفیر قرقیزستان در روسیه به نام علیکبک جکشنکلوف امضا کرد.

وی به دلیل از دست دادن اعتماد از کار اخراج شد.

این امر پس از انتشار این فرمان در روزنامه Erkin-Too شناخته شد.

Author: admin